Posted on

Coccidiose bij kanaries

Coccidiose en atoxoplasmose

Een van de grootste bedreigingen voor onze vogels blijft coccidiose. Er zijn twee soorten coccidiose. Atoxoplasmose is een naam die wetenschappers niet meer gebruiken. De veroorzakers van beide ziekten zijn coccidien van de Eimeria familie. Coccidien zijn eencellige parasieten die vooral de darmstelsel aantastenvan veel soorten vogels, zoogdieren (honden, katten, kalveren) en raar maar waar reptielen. De meeste v dieren worden aangetast door sort specifieke coccidien. Onze kanaries en Europese vogels lijden aan coccidiose veroorzaakt door Isospora canarii (het darmstelsel) en Isospora serini (de inwendige organen- lever, longen, spieren, hersenen).

levenscyclus van coccidiose bij kanaries

Net als alle inwendige parasieten hebben coccidia een gastheer nodig om te kunnen over leven. Vanuit de gastheer worden de eitjes (oocyten) van de coccidien in de omgeving uitgescheiden en vandaar gaan zij naar een andere gastheer. De eipakketjes (oocyten) van de coccidien zijn het product van hun geslachtelijke vermenigvuldiging in het darmstelsel van de gastheer. Deze oocyten zijn onrijp en worden uitgescheiden met de mest op de kooibodem. Bij ongunstige omstandigheden blijven de oocyten als sporen in de omgeving en zo kunnen zij overleven.  De meeste van de ontsmettingsmiddelen hebben geen effect op deze sporen. Bij gunstige omstandigheden- vochtigheid en hogere temperatuur gaat de ontwikkeling van de oocysten verder. Zij ondergaan een fase van ongeslachtelijke vermenigvuldiging- zij sporuleren. De gesporuleerde oocyten zijn nu rijp en zij gaan met het voer van onze vogels mee naar binnen. Zij nestelen zich in de darmwand en vernielen de darmvlokken (dit zijn speciale darmcellen). Als dat gebeurt, kan het voer niet meer opgenomen worden, de vogels krijgen diarree en sterven uiteindelijk. Na een aantal ongeslachtelijke generaties in het darmstelsel vermenigvuldigen zij geslachtelijk. De geproduceerde oocyten komen via de mest in de omgeving en de cyclus is rond. Bij Isospora serini ( de veroorzaker van atoxoplasmose) gebeurt iets anders. De beschadigde darmvlokken maken de weg voor de parasite vrij. De coccidien dringen speciale  bloedcellen- monocyten binnen in het bloed en tasten veel inwendige organen aan. Zij vestigen zich in de lever, de hersenen, de longen, en de spieren. Na een aantal generaties van ongeslachtelijke vermenigvuldiging ondergaan zij geslachtelijke vortplanting in de darmen en vormen zij de oocyten die naar buiten gaan.

Coccidiose bij kanaries- ziektebeeld

Coccidiose kan niet een reden zijn voor een neststerfte. De meest kwetsbare vogels zijn de jongen die uit het nest komen. De ziekte treedt meestal op in de nazomer. De gewone coccidiose veroorzaakt door Isospora canarii heeft iets minder tijd nodig om zicht te kunnen ontwikkelen. Het begint vroeger- normaal wanneer de jonge vogels 25 dagen zijn. De symptomen zijn geelgroene diarree, de vogels vermageren snel en de mortaliteit is groot. Bij atoxoplasmose observeren wij het ‘going light syndrom’-de kanaries zitten dik en vertonen evenwichtsstoornissen, diarree, rode darmlussen. Het meest typisch is een gezwollen buik en een zichtbare lever- er is een donker vlekje onder het borstbeen zichtbaar. De ziekte heeft meer dagen nodig om zich te ontwikkelen en begint normaal wanneer de jonge vogels al in de voliere zijn.

25jong kanarie met coccidiose
25 dagen oud kanarie met coccidiose
scherp borst been
scherp borst been- typisch coccidiose symptoom

Voorkomen is beter dan genezen

Een mest onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 70% van de volwassen vogels dragers van coccidiose zijn, terwijl ze geen of weinig symptomen laten zien. In hun ontlasting zitten oocysten waardoor ze andere vogels en hun eigen jongen kunnen besmetten. Om het besmettingsgevaar te verminderen  moeten we de levenscyclus van de parasiet doorbreken. Hoe kan dit gerealiseerd worden?

1. Een droge omgeving- goede ventilatie in de vogel verblijven, goede bodembedekking met korrels. Hier zorg  ik zeker voor in mijn volieres

2. Ik raad korrels in de kweekkooien  zeker af- vaak komen zij in de nesten en beschadigen zij de eieren. De beste oplossing in dit geval is een bodem rooster. Dit rooster moet 3 cm boven de bodem geplaatst worden. Als dat niet mogelijk is, unt u eventueel speciale absorberende papieren gebruiken.

De rol van antibiotica bij coccidiose bij kanaries

ESB3 is een antibioticum met een coccidiostatisch effect. Dat vermindert de uitscheiding van de oocyten uit het darmkanaal. ESB3 geef ik tussen de 18de en 23de dag van de jonge vogels en een tweede keer wanneer zij 40 dagen zijn en  de in voliere gaan. In mijn volieres zijn mijn jonge vogels alleen, zonder hun ouders. Wat is de rol van Baycox? Baycox werd ontwikkeld op basis van een antimalaria product- toltrazuril. Dat heeft een dodend effect, maar een aantal coccidian vestige zich in plekken met  een slechte doorbloeding zoals gewrichten en daarom is het onmogelijk om alle parasieten te doden- ESB3 gebruik ik preventief, Baycox gebruik ik voor zijn genezende eigenschappen. Desinfectie in de omgeving van de vogels heeft geen effect. Al jaren horen wij af en toe over inenting tegen coccidiose. Inenting tegen parasieten bestaat niet.

Het gebruik van voeradditieven van Best Bird tegen coccidiose

Een darmstelsel dat ontstekend functioneert is minder gevoelig voor ziektes. Een wetenschappelijk onderzoek bij kippen heeft aangetoond dat het toedienen van ruwe cellulose een positief effect op de ontwikkeling van het darmstelsel speelt. Lichte irritatie van de darmen met vezels (fibrae) stimuleert de groei, zorgt voor een groter  aantal darmvlokken. Sterkere darmvlokken zijn minder vatbaar voor beschadiging door bacterien en parasieten.  Er is al jaren een product op de markt  van Opticell uit Oostenrijk. In Belgie loopt een project met kastanje tannines voor de bescherming van het darmkanaal. Bij Best Bird gebruiken we onze producten Fibrae Mix Start en Fibrae Mix Nest, gebaseerd op observatie in de natuur waar vogels meer onkruid en onrijpe zaden eten. Onze producten bevatten veel pectine, betaglucannen, inuline en de Nest series cellulose die de ontwikkeling van het spijsverteringssysteem bevorderen. Veel kruiden werken direct tegen coccidiose en bacterien bijvorbeeld Oregano en Curcuma. Anderen verhogen de weerstand van de vogels bijvorbeeld Sumak, Aronia, Brandnetel. Bij vogels die al aangetast zijn door coccidiose komen in aanmerking voor Gember dat een kalmerend effect heeft op het darmstelsel. Kruiden met slijmstoffen hebben ook een beschermend effect- de Psilium zaden zijn echt belangrijk. Een beschadigde lever door coccidiose of door te veel antibiotica gebruik zal profiteren van Mariadistelzaad poeder. Spirulina bevat veel vitK dat sterk verminderd wordt na te veel ESB3 gebruik. Biergist is een bron van Vitamines B- en heft een positieve werking op het zenuwstelsel.

 

Onze vogels moeten meer gevarieerd eten. Geef alles met mate! Te veel is te veel. Lees over onze producten. Gebruik de contactformulier vorm voor vragen en opmerkingen.